CEO Bart De Smet had volgende commentaar op de kwartaalcijfers die Ageas vanmorgen bekendmaakte: "Het premie-inkomen, de operationele prestaties en de nettoverzekeringsresultaten in het derde kwartaal bevestigden de eerdere trend. Wij zijn blij dat deze resultaten goed gespreid zijn over alle bedrijfssegmenten. Zowel in Leven als in Niet-Leven ontwikkelde het resultaat zich in de juiste richting en in lijn met de doelstellingen die wij tijdens de recente Investors Update bekendmaakten."

En verder: "Betere beleggingsmarges in alle bedrijfssegmenten droegen bij aan een verbetering van de operationele marge op onze beleggingsverzekeringen met gegarandeerde rente. Deze marges liggen nu tussen 85 en 90 basispunten. Tegelijkertijd weerspiegelt de combined ratio, die zich ruim onder de 98% bevindt, de corrigerende maatregelen die wij namen om de winstgevendheid van onze portefeuille te verbeteren. Onze focus richt zich nu op de voortzetting van deze prestatie."

CEO Bart De Smet had volgende commentaar op de kwartaalcijfers die Ageas vanmorgen bekendmaakte: "Het premie-inkomen, de operationele prestaties en de nettoverzekeringsresultaten in het derde kwartaal bevestigden de eerdere trend. Wij zijn blij dat deze resultaten goed gespreid zijn over alle bedrijfssegmenten. Zowel in Leven als in Niet-Leven ontwikkelde het resultaat zich in de juiste richting en in lijn met de doelstellingen die wij tijdens de recente Investors Update bekendmaakten." En verder: "Betere beleggingsmarges in alle bedrijfssegmenten droegen bij aan een verbetering van de operationele marge op onze beleggingsverzekeringen met gegarandeerde rente. Deze marges liggen nu tussen 85 en 90 basispunten. Tegelijkertijd weerspiegelt de combined ratio, die zich ruim onder de 98% bevindt, de corrigerende maatregelen die wij namen om de winstgevendheid van onze portefeuille te verbeteren. Onze focus richt zich nu op de voortzetting van deze prestatie."