De reële economie kruipt uit het dal. De industriële productie stijgt. De capaciteitsbenutting verbetert. De consumptiebestedingen hernemen. De buitenlandse handel levert een positieve bijdrage. Het bruto binnenlands product heeft een keerpunt bereikt.

Het ziet er naar uit dat 2013 positief zal eindigen waardoor er een behoorlijke basis zou kunnen gelegd worden voor de uitbouw van het herstel in 2014.

Wil men voorkomen dat het een louter uitbodemen is, dan moeten een zevental valkuilen worden vermeden:

- de dynamiek van de groeilanden moet op peil worden gehouden, wat niet zo evident is indien rentevoeten versneld zouden stijgen;

- de grondstoffenprijzen moeten hun relatieve stabiliteit kunnen handhaven zodat de inflatie laag blijft en zo ook de soepele monetaire politiek kan worden behouden;

- de begrotingsbesparingen vergen volgehouden inspanningen, die nu uitgesmeerd worden over verschillende jaren, maar veel hangt af van de combinatie van uitgavenverminderingen met inkomstenverhogingen;

- de staatsschuld die voor de ganse eurozone op weg is naar 100% van het bbp, kan onmogelijk op middellange termijn gevoelig dalen, maar de opmars moet gestopt worden door meer groei en volgehouden begrotingsdiscipline;

- de centrale banken moeten hun exit omtrent de liquiditeitsverstrekking zorgvuldig plannen wil men een rente opstoot als reactie op de vrees voor een mogelijke krapte voorkomen;

- de voorstellen omtrent het resolutiemechanisme en resolutiefonds binnen de Europese bankenunie moeten versneld worden goedgekeurd om zo de impliciete link tussen overheden en banken te verbreken;

- de werkloosheidsopmars moet een halt worden toegeroepen via een Europees sociaal pact dat verder gaat dan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

De reële economie kruipt uit het dal. De industriële productie stijgt. De capaciteitsbenutting verbetert. De consumptiebestedingen hernemen. De buitenlandse handel levert een positieve bijdrage. Het bruto binnenlands product heeft een keerpunt bereikt. Het ziet er naar uit dat 2013 positief zal eindigen waardoor er een behoorlijke basis zou kunnen gelegd worden voor de uitbouw van het herstel in 2014. Wil men voorkomen dat het een louter uitbodemen is, dan moeten een zevental valkuilen worden vermeden: - de dynamiek van de groeilanden moet op peil worden gehouden, wat niet zo evident is indien rentevoeten versneld zouden stijgen; - de grondstoffenprijzen moeten hun relatieve stabiliteit kunnen handhaven zodat de inflatie laag blijft en zo ook de soepele monetaire politiek kan worden behouden; - de begrotingsbesparingen vergen volgehouden inspanningen, die nu uitgesmeerd worden over verschillende jaren, maar veel hangt af van de combinatie van uitgavenverminderingen met inkomstenverhogingen; - de staatsschuld die voor de ganse eurozone op weg is naar 100% van het bbp, kan onmogelijk op middellange termijn gevoelig dalen, maar de opmars moet gestopt worden door meer groei en volgehouden begrotingsdiscipline; - de centrale banken moeten hun exit omtrent de liquiditeitsverstrekking zorgvuldig plannen wil men een rente opstoot als reactie op de vrees voor een mogelijke krapte voorkomen; - de voorstellen omtrent het resolutiemechanisme en resolutiefonds binnen de Europese bankenunie moeten versneld worden goedgekeurd om zo de impliciete link tussen overheden en banken te verbreken; - de werkloosheidsopmars moet een halt worden toegeroepen via een Europees sociaal pact dat verder gaat dan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.