Een ander positief element is dat de afgelopen maanden de landbouwgrondstoffen sterk stegen: als deze trend structureel is, is dit zeker goed voor de rendabiliteit van KTG Agrar.

Wanneer alle hier vermelde elementen in beschouwing genomen worden, stelt men vast dat KTG Agrar op een slappe koord danst.

De zware schuldenlast weegt op de solvabiliteitscijfers maar door de verbeterde resultaten geniet KTG Agrar op dit ogenblik nog het voordeel van de twijfel. Afbouwen, zo luidt het advies van Geert Van Herck.

Een ander positief element is dat de afgelopen maanden de landbouwgrondstoffen sterk stegen: als deze trend structureel is, is dit zeker goed voor de rendabiliteit van KTG Agrar. Wanneer alle hier vermelde elementen in beschouwing genomen worden, stelt men vast dat KTG Agrar op een slappe koord danst. De zware schuldenlast weegt op de solvabiliteitscijfers maar door de verbeterde resultaten geniet KTG Agrar op dit ogenblik nog het voordeel van de twijfel. Afbouwen, zo luidt het advies van Geert Van Herck.