Het zal volgens Geert Van Herck van Leleux dan ook niemand verbazen dat de onderneming in haar presentaties uitpakt met de zeer gunstige langetermijnfundamentals voor haar sector: enerzijds het beperkte landbouwareaal en anderzijds de toenemende voedselvraag vanuit de groeilanden.

Dit potentieel wil KTG Agrar bespelen. In eerste instantie vereist dit natuurlijk zeer grote kapitaalinvesteringen in gronden, zaden, landbouwmachines e.d.

De opbrengsten onder de vorm van hogere omzetcijfers, bedrijfs- en nettowinst volgen later. In die fase zit KTG Agrar vandaag : door de uitgifte van obligaties heeft de groep veel vreemd vermogen op de balans (meer dan 75% van de activa wordt met vreemd vermogen gefinancierd) en de intrestdekkingsratio is te laag (onder de kritische grens van 3, 2,08 in 2012, 2,22 in 2011).

Als hij enkele analistenrapporten over dit bedrijf raadpleegt, stelt Van Herck vast dat er niet onmiddellijk verbetering op dit vlak te verwachten is. Dit betekent dat er grote solvabiliteitsrisico's aan deze onderneming hangen en is al een belangrijke reden waarom de bedrijfsobligatie van KTG Agrar enkel voor dynamische portefeuilles te verkiezen is. Voor het aandeel heeft Van Herck een advies afbouwen.

Het zal volgens Geert Van Herck van Leleux dan ook niemand verbazen dat de onderneming in haar presentaties uitpakt met de zeer gunstige langetermijnfundamentals voor haar sector: enerzijds het beperkte landbouwareaal en anderzijds de toenemende voedselvraag vanuit de groeilanden. Dit potentieel wil KTG Agrar bespelen. In eerste instantie vereist dit natuurlijk zeer grote kapitaalinvesteringen in gronden, zaden, landbouwmachines e.d. De opbrengsten onder de vorm van hogere omzetcijfers, bedrijfs- en nettowinst volgen later. In die fase zit KTG Agrar vandaag : door de uitgifte van obligaties heeft de groep veel vreemd vermogen op de balans (meer dan 75% van de activa wordt met vreemd vermogen gefinancierd) en de intrestdekkingsratio is te laag (onder de kritische grens van 3, 2,08 in 2012, 2,22 in 2011). Als hij enkele analistenrapporten over dit bedrijf raadpleegt, stelt Van Herck vast dat er niet onmiddellijk verbetering op dit vlak te verwachten is. Dit betekent dat er grote solvabiliteitsrisico's aan deze onderneming hangen en is al een belangrijke reden waarom de bedrijfsobligatie van KTG Agrar enkel voor dynamische portefeuilles te verkiezen is. Voor het aandeel heeft Van Herck een advies afbouwen.