Yeroulanos sprak in dat verband over het tonen van twee gezichten: één naar de financiële markten toe en een ander naar de eigen kiezers. Een dergelijke tweespalt zou funest kunnen zijn, aldus nog de minister.

Daarmee werd uiteraard een sneer gegeven naar de Duitsers, die enerzijds wel willen beletten dat Griekenland omvalt maar anderzijds ook de eigen bevolking niet tegen de haren willen strijken.

Yeroulanos sprak in dat verband over het tonen van twee gezichten: één naar de financiële markten toe en een ander naar de eigen kiezers. Een dergelijke tweespalt zou funest kunnen zijn, aldus nog de minister. Daarmee werd uiteraard een sneer gegeven naar de Duitsers, die enerzijds wel willen beletten dat Griekenland omvalt maar anderzijds ook de eigen bevolking niet tegen de haren willen strijken.