Dan Seiver, uitgever van het Pad System Report en professor Financiën aan de San Diego State University, baseert zich op het Value Line's Median Appreciation Potential, een index die in het verleden heeft bewezen een betrouwbare barometer voor de toekomst te zijn.

Op basis van deze index komt Seiver tot de conclusie dat de waardering ongeveer overeenstemt met die in 2007, toen we ons aan de vooravond van de grote financiële crisis bevonden. Hij verwacht met andere woorden dat aandelen in de komende jaren weinig of zelfs niets zullen opbrengen.

Dan Seiver, uitgever van het Pad System Report en professor Financiën aan de San Diego State University, baseert zich op het Value Line's Median Appreciation Potential, een index die in het verleden heeft bewezen een betrouwbare barometer voor de toekomst te zijn. Op basis van deze index komt Seiver tot de conclusie dat de waardering ongeveer overeenstemt met die in 2007, toen we ons aan de vooravond van de grote financiële crisis bevonden. Hij verwacht met andere woorden dat aandelen in de komende jaren weinig of zelfs niets zullen opbrengen.