Voor de tweede 3- jaars liquiditeitsverstrekking eind deze maand kunnen centrale banken uit de periferie meer onderpand aannemen, maar opvallend was dat dit niet voor alle banken geldt.

Dit zou er op kunnen duiden dat hier geen unanieme overeenstemming over is.

Draghi verwacht dat banken voor ongeveer hetzelfde bedrag zullen lenen als de vorige keer, dus circa Eur 500 mrd.

Voor de tweede 3- jaars liquiditeitsverstrekking eind deze maand kunnen centrale banken uit de periferie meer onderpand aannemen, maar opvallend was dat dit niet voor alle banken geldt. Dit zou er op kunnen duiden dat hier geen unanieme overeenstemming over is. Draghi verwacht dat banken voor ongeveer hetzelfde bedrag zullen lenen als de vorige keer, dus circa Eur 500 mrd.