De heterogeniteit inzake druk op de kredietverlening in de eurozone blijkt ook uit de trimestriële enquêtesnaar de kredietverlening van de centrale banken bij de commerciële banken.

Voor het geheel van de eurozone werd daarin aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 nog een lichte verstrenging van de goedkeuringscriteria gerapporteerd, na reeds een forse verstrenging eind 2011.

In België werden daarentegen voor het twaalfde kwartaal op rij onveranderde voorwaarden gerapporteerd. Toch zal de recente versteviging van de kredietgroei zich waarschijnlijk niet doorzetten.

In de laatste enquête van de Nationale Bank stellen de banken immers voorop dat de kredietverlening in het tweede kwartaal zou worden verstrakt, vooral ten aanzien van grote ondernemingen. Die vinden overigens geleidelijk in toenemende mate de rechtstreekse weg naar de kapitaalmarkt om zich via schulduitgiftes te financieren.

Vertraging in kredietgroei is mogelijk

Een vertraging van de kredietgroei wordt bovendien in het verschiet gesteld door de sinds midden 2011 gesignaleerde

vermindering van de kredietvraag, die overigens volledig in lijn ligt met de verzwakking van de investeringen.

De heterogeniteit inzake druk op de kredietverlening in de eurozone blijkt ook uit de trimestriële enquêtesnaar de kredietverlening van de centrale banken bij de commerciële banken. Voor het geheel van de eurozone werd daarin aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 nog een lichte verstrenging van de goedkeuringscriteria gerapporteerd, na reeds een forse verstrenging eind 2011. In België werden daarentegen voor het twaalfde kwartaal op rij onveranderde voorwaarden gerapporteerd. Toch zal de recente versteviging van de kredietgroei zich waarschijnlijk niet doorzetten. In de laatste enquête van de Nationale Bank stellen de banken immers voorop dat de kredietverlening in het tweede kwartaal zou worden verstrakt, vooral ten aanzien van grote ondernemingen. Die vinden overigens geleidelijk in toenemende mate de rechtstreekse weg naar de kapitaalmarkt om zich via schulduitgiftes te financieren. Vertraging in kredietgroei is mogelijk Een vertraging van de kredietgroei wordt bovendien in het verschiet gesteld door de sinds midden 2011 gesignaleerde vermindering van de kredietvraag, die overigens volledig in lijn ligt met de verzwakking van de investeringen.