Die trend heeft zich tot dusver in het tweede kwartaal verder gezet. Het kostenniveau zou op jaarbasis jaarkomen, waarbij de analisten van ING uitgaan van een daling met 7%.

Het belangrijkste risico voor de bank is nog steeds gelegen in de verliezen op uitstaande kredieten. De core tier 1 ratio die kredietverliezen kan opslorpen is met 3,30% erg laag. ING blijft neutraal voor KBC. Ook Bank Degroof heeft een neutraal advies.

Die trend heeft zich tot dusver in het tweede kwartaal verder gezet. Het kostenniveau zou op jaarbasis jaarkomen, waarbij de analisten van ING uitgaan van een daling met 7%. Het belangrijkste risico voor de bank is nog steeds gelegen in de verliezen op uitstaande kredieten. De core tier 1 ratio die kredietverliezen kan opslorpen is met 3,30% erg laag. ING blijft neutraal voor KBC. Ook Bank Degroof heeft een neutraal advies.