Vooral Royal Bank of Scotland Group Plc en Barclays Plc worden geconfronteerd met een meerkost als ze geld willen ontlenen, zo maakte de British Bankers' Association bekend.

Anderzijds steeg de kostprijs om zich in te dekken tegen een failliet van obligaties uitgegeven door Europese banken. Die kostprijs bevindt zich nu 63% boven het niveau van een week geleden.

De spanning op de financiële markten vertalen zich ook in de verkopen van bedrijfsobligaties. Die bedroegen vorige week nog 1,20 miljard dollar, of een daling met 88%.

De rente die de banken elkaar in dollars aanrekenen voor een periode van drie maanden is gestegen tot een piek voor de afgelopen negen maanden. De banken zijn met andere woorden opnieuw minder geneigd om elkaar geld te lenen.

Vooral Royal Bank of Scotland Group Plc en Barclays Plc worden geconfronteerd met een meerkost als ze geld willen ontlenen, zo maakte de British Bankers' Association bekend. Anderzijds steeg de kostprijs om zich in te dekken tegen een failliet van obligaties uitgegeven door Europese banken. Die kostprijs bevindt zich nu 63% boven het niveau van een week geleden. De spanning op de financiële markten vertalen zich ook in de verkopen van bedrijfsobligaties. Die bedroegen vorige week nog 1,20 miljard dollar, of een daling met 88%. De rente die de banken elkaar in dollars aanrekenen voor een periode van drie maanden is gestegen tot een piek voor de afgelopen negen maanden. De banken zijn met andere woorden opnieuw minder geneigd om elkaar geld te lenen.