-Groei nettowinst naar € 65,7 miljoen (2009: nettoverlies € 14,8 miljoen)

-Stijging assets under management met € 5,5 miljard (+18%) naar € 35,4 miljard

-Uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie

Dividenduitkering van € 0,70 per aandeel

Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Kenmerkend voor 2010 was de duidelijke scheidslijn tussen de eerste en tweede helft van het jaar. De eerste zes maanden stonden nog in het teken van stabilisatie, in de tweede helft van het jaar is de groei versneld. De resultaten over 2010 hebben een stevig herstel laten zien en een verdere verbetering van de kwaliteit van de inkomsten: met de stijging van de provisie- en rentebaten komt de inkomstengroei uit het kernbedrijf van de bank. De toevoeging aan de kredietvoorziening is gedaald ten opzichte van 2009, maar minder hard teruggelopen dan aanvankelijk verwacht. Over 2009 is geen dividend uitbetaald; de resultaten van 2010, maar vooral de Core Tier I-ratio van 9,6% en de Tier I-ratio van 12,1%, stellen ons in staat om weer uitvoering te geven aan ons normale dividendbeleid.

-Groei nettowinst naar € 65,7 miljoen (2009: nettoverlies € 14,8 miljoen) -Stijging assets under management met € 5,5 miljard (+18%) naar € 35,4 miljard -Uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie Dividenduitkering van € 0,70 per aandeel Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Kenmerkend voor 2010 was de duidelijke scheidslijn tussen de eerste en tweede helft van het jaar. De eerste zes maanden stonden nog in het teken van stabilisatie, in de tweede helft van het jaar is de groei versneld. De resultaten over 2010 hebben een stevig herstel laten zien en een verdere verbetering van de kwaliteit van de inkomsten: met de stijging van de provisie- en rentebaten komt de inkomstengroei uit het kernbedrijf van de bank. De toevoeging aan de kredietvoorziening is gedaald ten opzichte van 2009, maar minder hard teruggelopen dan aanvankelijk verwacht. Over 2009 is geen dividend uitbetaald; de resultaten van 2010, maar vooral de Core Tier I-ratio van 9,6% en de Tier I-ratio van 12,1%, stellen ons in staat om weer uitvoering te geven aan ons normale dividendbeleid.