Op het huidige koersniveau betekent dat volgens Theodoor Gilissen Bankiers bijna een verdubbeling van het aantal aandelen. De markt had in het meest negatieve geval gerekend op een emissie van hooguit 20% nieuwe aandelen.

KPN wil met de emissie de verhouding nettoschuld ten opzichte van het EBITDA verbeteren. De nettoschuld was eind 2012 opgelopen tot 3x het EBITDA; ruim boven de doelstelling van maximaal 2,5x.

Na de emissie zal de nettoschuld volgens KPN weer ruim binnen het doel van 2 à 2,5x de EBITDA zijn. KPN mikt op een verlaging van 0,9x.

De uitgifte van aandelen moet wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders op een aandeelhoudersvergadering die op 19 maart 2013 zal plaatsvinden.

Belangrijk daarbij is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de rol die grootaandeelhouder Carlos Slim met zijn bedrijf América Móvil zal spelen.

Hij heeft een belang van bijna 30% in KPN, maar heeft gezien de veelal geringe opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen grote kans op een meerderheid van de stemmen.

Gezien de negatieve gevolgen voor de aandeelhouders en de relatief gunstige uitkomst voor de obligatiehouders, lijkt Theodoor Gilissen Bankiers de kans groot dat hij zich zal verzetten tegen de emissie.

KPN lijkt daarop vooruit te lopen door de mogelijkheid open te houden dat een deel van de kapitaalverhoging op een alternatieve manier kan plaatsvinden via de uitgifte van hybride instrumenten (een mix van eigen vermogen en risicodragend vermogen). Dat KPN die mogelijkheid open laat verklaart waarschijnlijk de gematigde koersval.

De cijfers over het vierde kwartaal waren aan de zwakke kant. De EBITDA-doelstelling exclusief reorganisatiekosten werd net gehaald (Eur 4.701 mln, tegen een minimaal doel van EUR 4.700 mln), maar daar zat wel een forse boekwinst in op de verkoop van torens.

Daarnaast houdt KPN het dividend ook in 2013 en 2014 op het lage niveau van Eur 0,03 per aandeel. De analisten van Theodoor Gilissen Bankiers handhaven het houden-advies en herhalen het koersdoel van Eur 3,50.

Op het huidige koersniveau betekent dat volgens Theodoor Gilissen Bankiers bijna een verdubbeling van het aantal aandelen. De markt had in het meest negatieve geval gerekend op een emissie van hooguit 20% nieuwe aandelen. KPN wil met de emissie de verhouding nettoschuld ten opzichte van het EBITDA verbeteren. De nettoschuld was eind 2012 opgelopen tot 3x het EBITDA; ruim boven de doelstelling van maximaal 2,5x. Na de emissie zal de nettoschuld volgens KPN weer ruim binnen het doel van 2 à 2,5x de EBITDA zijn. KPN mikt op een verlaging van 0,9x. De uitgifte van aandelen moet wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders op een aandeelhoudersvergadering die op 19 maart 2013 zal plaatsvinden. Belangrijk daarbij is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de rol die grootaandeelhouder Carlos Slim met zijn bedrijf América Móvil zal spelen. Hij heeft een belang van bijna 30% in KPN, maar heeft gezien de veelal geringe opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen grote kans op een meerderheid van de stemmen. Gezien de negatieve gevolgen voor de aandeelhouders en de relatief gunstige uitkomst voor de obligatiehouders, lijkt Theodoor Gilissen Bankiers de kans groot dat hij zich zal verzetten tegen de emissie. KPN lijkt daarop vooruit te lopen door de mogelijkheid open te houden dat een deel van de kapitaalverhoging op een alternatieve manier kan plaatsvinden via de uitgifte van hybride instrumenten (een mix van eigen vermogen en risicodragend vermogen). Dat KPN die mogelijkheid open laat verklaart waarschijnlijk de gematigde koersval. De cijfers over het vierde kwartaal waren aan de zwakke kant. De EBITDA-doelstelling exclusief reorganisatiekosten werd net gehaald (Eur 4.701 mln, tegen een minimaal doel van EUR 4.700 mln), maar daar zat wel een forse boekwinst in op de verkoop van torens. Daarnaast houdt KPN het dividend ook in 2013 en 2014 op het lage niveau van Eur 0,03 per aandeel. De analisten van Theodoor Gilissen Bankiers handhaven het houden-advies en herhalen het koersdoel van Eur 3,50.