Kijkend naar de gecontinueerde activiteiten bedroeg de omzet Eur 3.396 mln (-4,9% JoJ) en de EBITDA Eur 1.234 mln (+0,2% JoJ). De omzet was onder verwachting, maar de EBITDA-marge was daarentegen beter dan verwacht.

KPN heeft de marktomstandigheden verder zien verslechteren in het eerste kwartaal. KPN past daarom de 2010 Outlook aan. De vooruitzichten voor EBITDA, vrije kasstroom en dividend blijven gehandhaafd, maar de vooruitzichten voor de omzet wordt omlaag gebracht.

KPN wil in deze tijden zich concentreren op winstgevendheid en kasstromen en niet op omzet. KPN is volgens Theodoor Gilissen Bankiers Buy.

Kijkend naar de gecontinueerde activiteiten bedroeg de omzet Eur 3.396 mln (-4,9% JoJ) en de EBITDA Eur 1.234 mln (+0,2% JoJ). De omzet was onder verwachting, maar de EBITDA-marge was daarentegen beter dan verwacht. KPN heeft de marktomstandigheden verder zien verslechteren in het eerste kwartaal. KPN past daarom de 2010 Outlook aan. De vooruitzichten voor EBITDA, vrije kasstroom en dividend blijven gehandhaafd, maar de vooruitzichten voor de omzet wordt omlaag gebracht. KPN wil in deze tijden zich concentreren op winstgevendheid en kasstromen en niet op omzet. KPN is volgens Theodoor Gilissen Bankiers Buy.