Mogelijk ligt hier een belangrijke verklaring voor de zwakke prestaties van de goudmijnaandelen op de beurs.

Kenneth Hoffman van Bloomberg Industries wijst er op dat de goudprijs sinds 2003 weliswaar verviervoudigd is, maar dat de mijnkosten over dezelfde periode vervijfvoudigd zijn.

Over de eerste negen maanden van 2012 bedroeg de gemiddelde kostprijs per troy ounce voor 11 van de grootste mijnbouwbedrijven 991 dollar. De goudmijnen maken dus nog steeds winst, maar die winst kan snel opdrogen wanneer de goudprijs verder daalt.

Mogelijk ligt hier een belangrijke verklaring voor de zwakke prestaties van de goudmijnaandelen op de beurs. Kenneth Hoffman van Bloomberg Industries wijst er op dat de goudprijs sinds 2003 weliswaar verviervoudigd is, maar dat de mijnkosten over dezelfde periode vervijfvoudigd zijn. Over de eerste negen maanden van 2012 bedroeg de gemiddelde kostprijs per troy ounce voor 11 van de grootste mijnbouwbedrijven 991 dollar. De goudmijnen maken dus nog steeds winst, maar die winst kan snel opdrogen wanneer de goudprijs verder daalt.