De brutowinst van de groep steeg met 7,9% naar 1.832,6 miljoen euro komende van 1.699,1 miljoen euro wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 25,17% versus 25,16% vorig boekjaar.

De brutowinstmarge kwam echter in het tweede semester onder druk ten gevolge van toenemende kostprijsinflatie die slechts gedeeltelijk kon worden doorgerekend naar de eindconsument. In een meer uitdagend klimaat houden we consequent vast aan onze laagste prijzen strategie.

De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 3,5% tot 621,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de groep steeg enkel met 0,5% naar 472,2 miljoen euro en heeft een daling van de EBIT-marge (6,5%) met 47 basispunten tot gevolg.

De druk op de brutowinstmarge, de hogere kosten in personeel, diensten en diverse goederen alsook de toegenomen afschrijvingslasten hebben geleid tot een lagere EBIT-groei.

Het netto financieel resultaat daalde per eind maart 2011 tot 0,2 miljoen euro versus 6,0 miljoen euro vorig boekjaar. Deze daling is voornamelijk een gevolg van de positieve mark to market aanpassingen van de beleggingsportefeuille van Colruyt die in het jaarcijfer van vorig jaar verwerkt zaten.

De belasting op het resultaat steeg tot 139,7 miljoen euro of een effectieve belastingsvoet van 29,6% versus 30,6% vorig boekjaar.

De winst van het boekjaar (aandeel van de Groep) verbeterde met 2,6% tot 337,9 miljoen euro. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 2,3% tot 2,14 euro.

Op de gewone algemene vergadering van 21 september 2011 zal een bruto dividend voorgesteld worden van 0,92 euro per aandeel tegenover 0,896 euro vorig boekjaar.

De brutowinst van de groep steeg met 7,9% naar 1.832,6 miljoen euro komende van 1.699,1 miljoen euro wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 25,17% versus 25,16% vorig boekjaar. De brutowinstmarge kwam echter in het tweede semester onder druk ten gevolge van toenemende kostprijsinflatie die slechts gedeeltelijk kon worden doorgerekend naar de eindconsument. In een meer uitdagend klimaat houden we consequent vast aan onze laagste prijzen strategie. De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 3,5% tot 621,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de groep steeg enkel met 0,5% naar 472,2 miljoen euro en heeft een daling van de EBIT-marge (6,5%) met 47 basispunten tot gevolg. De druk op de brutowinstmarge, de hogere kosten in personeel, diensten en diverse goederen alsook de toegenomen afschrijvingslasten hebben geleid tot een lagere EBIT-groei. Het netto financieel resultaat daalde per eind maart 2011 tot 0,2 miljoen euro versus 6,0 miljoen euro vorig boekjaar. Deze daling is voornamelijk een gevolg van de positieve mark to market aanpassingen van de beleggingsportefeuille van Colruyt die in het jaarcijfer van vorig jaar verwerkt zaten. De belasting op het resultaat steeg tot 139,7 miljoen euro of een effectieve belastingsvoet van 29,6% versus 30,6% vorig boekjaar. De winst van het boekjaar (aandeel van de Groep) verbeterde met 2,6% tot 337,9 miljoen euro. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 2,3% tot 2,14 euro. Op de gewone algemene vergadering van 21 september 2011 zal een bruto dividend voorgesteld worden van 0,92 euro per aandeel tegenover 0,896 euro vorig boekjaar.