De richtlijn MiFID II verplicht de banken de kosten van beleggingsproducten te rapporteren aan hun cliënten. ING België is de enige van de vier grootbanken die haar klanten daar al inkijk in gaf. De bank verstuurde de overzichten eind januari digitaal, of via de post, als de klanten daarom vroegen. Ze toont liever geen voorbeeld van een kostenoverzicht. Van enkele kleine banken kregen we rechtstreeks of onrechtstreeks wel een overzicht, maar de meeste spelers beschouwen de manier waarop ze over de kosten rapporteren als vertrouwelijke informatie.
...