In Japan blijft het monetaire beleid langer ruim dan in de VS en neemt het verschil in verwachte economische groei toe. De verwachte versterking van de yen op grond van het terugtrekken van Japanse gelden uit het buitenland is daardoor en door de valuta-interventies volgens Theodoor Gilissen Bankiers uitgebleven.

De Japanse regering geeft aan dat verdere interventies zullen worden doorgevoerd indien de waarde van de yen te hoog uitkomt.

In Japan blijft het monetaire beleid langer ruim dan in de VS en neemt het verschil in verwachte economische groei toe. De verwachte versterking van de yen op grond van het terugtrekken van Japanse gelden uit het buitenland is daardoor en door de valuta-interventies volgens Theodoor Gilissen Bankiers uitgebleven. De Japanse regering geeft aan dat verdere interventies zullen worden doorgevoerd indien de waarde van de yen te hoog uitkomt.