Enige grote inspanning om de overheidsschuld terug in evenwicht te brengen, is uitgesloten in een verkiezingsjaar.

De automatische schuldafbouw over de volgende tien jaar, zoals voorzien in het akkoord van augustus, gaat pas in 2013 van start.

Het grootste punt van zorg is nu dat de momenteel opgeschorte belastingen vanaf 1 januari 2012 zullen worden toegepast, tenzij het Congres een oplossing vindt.

Bovendien zullen de uitkeringen voor langdurig werklozen zonder tussenkomst van het Congres niet verlengd worden na 2011.

Enige grote inspanning om de overheidsschuld terug in evenwicht te brengen, is uitgesloten in een verkiezingsjaar. De automatische schuldafbouw over de volgende tien jaar, zoals voorzien in het akkoord van augustus, gaat pas in 2013 van start. Het grootste punt van zorg is nu dat de momenteel opgeschorte belastingen vanaf 1 januari 2012 zullen worden toegepast, tenzij het Congres een oplossing vindt. Bovendien zullen de uitkeringen voor langdurig werklozen zonder tussenkomst van het Congres niet verlengd worden na 2011.