Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Koramic Finance Company NV, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk, gecontroleerd door de heer Christian Dumolin, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 17 juni 2013 onder de statutaire drempel van 5% is gedaald.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar: Koramic Finance Company NV, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk, gecontroleerd door de heer Christian Dumolin, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 17 juni 2013 onder de statutaire drempel van 5% is gedaald.