Veel handelaren in grondstoffen vrezen voor een vicieuze cirkel na de ondergang van Chaori Solar, het bedrijf dat bankroet is gegaan als gevolg van overcapaciteit in de Chinese sector voor zonne-energie. De vrees is namelijk toegenomen dat nog meer bedrijven failliet zullen gaan.

Bovendien dreigt er ook nog eens het gevaar vanuit de sector van het schaduwbankieren, waar nog meer ongevallen met wealth management products worden verwacht. Heel wat Chinese bedrijven zijn gedwongen om koper te verkopen om cash binnen te krijgen, waardoor de prijsval nog eens extra wordt versterkt.

Veel handelaren in grondstoffen vrezen voor een vicieuze cirkel na de ondergang van Chaori Solar, het bedrijf dat bankroet is gegaan als gevolg van overcapaciteit in de Chinese sector voor zonne-energie. De vrees is namelijk toegenomen dat nog meer bedrijven failliet zullen gaan. Bovendien dreigt er ook nog eens het gevaar vanuit de sector van het schaduwbankieren, waar nog meer ongevallen met wealth management products worden verwacht. Heel wat Chinese bedrijven zijn gedwongen om koper te verkopen om cash binnen te krijgen, waardoor de prijsval nog eens extra wordt versterkt.