Ogenschijnlijk is op de beursvloer dus alles peis en vree. Maar de VIX heeft geen alleenrecht als barometer voor eventueel pessimism dat op de beursvloer zou heersen. Er is namelijk ook nog de Credit Suisse Fear Barometer, die uiteraard door de Zwitserse bank opgesteld wordt.

Deze indicator blijkt in tegenstelling tot de VIX bijna op recordhoogte te staan. In hoeverre mogen we geloof hechten aan deze Credit Suisse Fear Barometer? In feite is het antwoord op deze vraag niet zo moeilijk: ongeveer evenveel als aan de VIX. De praktijk leert dat grote bewegingen op de beurzen nu eenmaal altijd onvoorspelbaar zijn.

Ogenschijnlijk is op de beursvloer dus alles peis en vree. Maar de VIX heeft geen alleenrecht als barometer voor eventueel pessimism dat op de beursvloer zou heersen. Er is namelijk ook nog de Credit Suisse Fear Barometer, die uiteraard door de Zwitserse bank opgesteld wordt. Deze indicator blijkt in tegenstelling tot de VIX bijna op recordhoogte te staan. In hoeverre mogen we geloof hechten aan deze Credit Suisse Fear Barometer? In feite is het antwoord op deze vraag niet zo moeilijk: ongeveer evenveel als aan de VIX. De praktijk leert dat grote bewegingen op de beurzen nu eenmaal altijd onvoorspelbaar zijn.