Deze omzetevolutie is zwakker dan gebudgetteerd, maar de operationele winst en de winstmarge waren hoger dan begroot dankzij kostenbesparingen. Door herstructureringskosten en hogere intrestlasten kan de nettowinst fors dalen in 2009.

Eind april lag de nettoschuld iets lager dan eind maart. Het management behoudt zijn verwachting van een 'mid single digit' organische omzetdaling voor 2009. SG Private Banking blijft koper van WPP.

Deze omzetevolutie is zwakker dan gebudgetteerd, maar de operationele winst en de winstmarge waren hoger dan begroot dankzij kostenbesparingen. Door herstructureringskosten en hogere intrestlasten kan de nettowinst fors dalen in 2009. Eind april lag de nettoschuld iets lager dan eind maart. Het management behoudt zijn verwachting van een 'mid single digit' organische omzetdaling voor 2009. SG Private Banking blijft koper van WPP.