De Congolese economie werd inderdaad zwaar getroffen door de internationale economische crisis. De inkrimping van de vraag leidde tot een daling van de grondstoffenprijzen waardoor een groot aantal economische actoren zich gedwongen zag in te binden.

Dat had een negatieve weerslag had op de arbeidsmarkt waar netto 200.000 banen verloren gingen. Het zeldzaam worden van de vreemde valuta leidde tot een waardevermindering van de Congolese frank ten opzichte van de dollar die voor het jaar 2009 44,4% bedroeg tegenover 23,8% in 2008.

Sterk samenhangend met de evolutie van de USD/CDF-koers nam de inflatievoet tijdens het jaar een hoge vlucht en haalde in 2009 53,44% tegenover 27,6% in 2008.

Het is in deze crisiscontext dat de TEXAF-groep sterk geïnvesteerd heeft in de DRC: 10,3 miljoen EUR (exclusief verkoop van activa) bijna uitsluitend via zelffinanciering. Meer bepaald kocht TEXAF 50% van de steenslaggroeve CARRIGRES waardoor haar participatie tot 100% werd verhoogd.

Verder bleef de groep investeren in haar vastgoedactiviteit, want de vraag naar de verhuur van woonruimte en kantoren blijft heel sterk.

De industriële activiteiten daarentegen kregen het hard te verduren.

De sector van de openbare werken, met inbegrip van de leveranciers ervan zoals CARRIGRES, wordt sterk verstoord door de komst van Chinese ondernemingen voor civiele bouwkunde. In Lubumbashi leidde de daling van de grondstoffenprijzen tot een vermindering van de mijnbouwactiviteiten, wat een weerslag had op de activiteit van het constructieatelier MECELCO.

Voor het eerst publiceert de groep de tabel die het globale resultaat aangeeft dat de rechtstreekse boekingen in het eigen vermogen omvat.

Dit globale resultaat van de groep dat toekomt aan de aandeelhouders van TEXAF, bedraagt 5,2 miljoen EUR, d.i. 16 EUR per aandeel.

Het eigen vermogen van de TEXAF-groep overschrijdt 50 miljoen EUR of 160 EUR per aandeel, een stijging met 77% in vergelijking met het eigen vermogen van het jaar van de eerste consolidatie volgens de IFRS-normen op 1 januari 2005.

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat van zijn kant bedraagt 3,5 miljoen EUR en het nettoresultaat (aandeel van de groep) 1,92 miljoen EUR.

De groep stelt met enige bezorgdheid vast dat de rechtsonzekerheid in de DRC, hoofdzakelijk op het vlak van het grondbezit, blijft bestaan. Het valt te hopen dat de toetreding van de DRC tot de Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de sereniteit zal terugbrengen die noodzakelijk is voor het zakenklimaat.

Texaf verwierf in 2009 100% controle over CARRIGRES, dat sindsdien volledig geconsolideerd is.

De komst van Chinese ondernemingen in 2009 heeft de hele sector van de openbare werken door elkaar geschud, want deze bedrijven kregen nagenoeg de totaliteit van de grote wegenwerken toegewezen waardoor de bestaande aannemers in grote moeilijkheden geraakten.

Wat CARRIGRES betreft, was de weerslag aanzienlijk en zijn verkoop van steengruis daalde aangezien de Chinese ondernemingen hun eigen voorraden exploiteren.

Anderzijds wordt de weg die CARRIGRES verbindt met het stadscentrum van Kinshasa sinds de lente van 2009 door de Chinese ondernemingen heraangelegd. De heropening van deze toegangsweg zou een concurrentievoordeel kunnen vormen.

Het vooruitzicht van een wederopbouw van het land lokte economische operatoren en nieuwe steenslaggroeven werden in exploitatie genomen.

Deze 3 gegevens zorgen voor onzekerheid op het vlak van de verkopen van de steengroeve en het is moeilijk een prognose te maken voor het lopende jaar, zelfs al zijn de verkopen in februari 2010 plotseling sterk toegenomen.

De Congolese economie werd inderdaad zwaar getroffen door de internationale economische crisis. De inkrimping van de vraag leidde tot een daling van de grondstoffenprijzen waardoor een groot aantal economische actoren zich gedwongen zag in te binden. Dat had een negatieve weerslag had op de arbeidsmarkt waar netto 200.000 banen verloren gingen. Het zeldzaam worden van de vreemde valuta leidde tot een waardevermindering van de Congolese frank ten opzichte van de dollar die voor het jaar 2009 44,4% bedroeg tegenover 23,8% in 2008. Sterk samenhangend met de evolutie van de USD/CDF-koers nam de inflatievoet tijdens het jaar een hoge vlucht en haalde in 2009 53,44% tegenover 27,6% in 2008. Het is in deze crisiscontext dat de TEXAF-groep sterk geïnvesteerd heeft in de DRC: 10,3 miljoen EUR (exclusief verkoop van activa) bijna uitsluitend via zelffinanciering. Meer bepaald kocht TEXAF 50% van de steenslaggroeve CARRIGRES waardoor haar participatie tot 100% werd verhoogd. Verder bleef de groep investeren in haar vastgoedactiviteit, want de vraag naar de verhuur van woonruimte en kantoren blijft heel sterk. De industriële activiteiten daarentegen kregen het hard te verduren. De sector van de openbare werken, met inbegrip van de leveranciers ervan zoals CARRIGRES, wordt sterk verstoord door de komst van Chinese ondernemingen voor civiele bouwkunde. In Lubumbashi leidde de daling van de grondstoffenprijzen tot een vermindering van de mijnbouwactiviteiten, wat een weerslag had op de activiteit van het constructieatelier MECELCO. Voor het eerst publiceert de groep de tabel die het globale resultaat aangeeft dat de rechtstreekse boekingen in het eigen vermogen omvat. Dit globale resultaat van de groep dat toekomt aan de aandeelhouders van TEXAF, bedraagt 5,2 miljoen EUR, d.i. 16 EUR per aandeel. Het eigen vermogen van de TEXAF-groep overschrijdt 50 miljoen EUR of 160 EUR per aandeel, een stijging met 77% in vergelijking met het eigen vermogen van het jaar van de eerste consolidatie volgens de IFRS-normen op 1 januari 2005. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat van zijn kant bedraagt 3,5 miljoen EUR en het nettoresultaat (aandeel van de groep) 1,92 miljoen EUR. De groep stelt met enige bezorgdheid vast dat de rechtsonzekerheid in de DRC, hoofdzakelijk op het vlak van het grondbezit, blijft bestaan. Het valt te hopen dat de toetreding van de DRC tot de Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de sereniteit zal terugbrengen die noodzakelijk is voor het zakenklimaat. Texaf verwierf in 2009 100% controle over CARRIGRES, dat sindsdien volledig geconsolideerd is. De komst van Chinese ondernemingen in 2009 heeft de hele sector van de openbare werken door elkaar geschud, want deze bedrijven kregen nagenoeg de totaliteit van de grote wegenwerken toegewezen waardoor de bestaande aannemers in grote moeilijkheden geraakten. Wat CARRIGRES betreft, was de weerslag aanzienlijk en zijn verkoop van steengruis daalde aangezien de Chinese ondernemingen hun eigen voorraden exploiteren. Anderzijds wordt de weg die CARRIGRES verbindt met het stadscentrum van Kinshasa sinds de lente van 2009 door de Chinese ondernemingen heraangelegd. De heropening van deze toegangsweg zou een concurrentievoordeel kunnen vormen. Het vooruitzicht van een wederopbouw van het land lokte economische operatoren en nieuwe steenslaggroeven werden in exploitatie genomen. Deze 3 gegevens zorgen voor onzekerheid op het vlak van de verkopen van de steengroeve en het is moeilijk een prognose te maken voor het lopende jaar, zelfs al zijn de verkopen in februari 2010 plotseling sterk toegenomen.