Griekenland, Italië en Japan kampen met staatsschulden van meer dan 100% van het BBP, en hebben tekorten van meer dan 5% van het BBP.

Frankrijk, Spanje, Ierland, Portugal, het VK en de VS hebben ook de overheidstekorten van meer dan 5%, maar hebben iets betere schuldniveaus, variërend tussen 50% en 100%.

De recente toename in de spreads van credit default swaps van staatsleningen - met name van Griekenland - worden nauwgezet gevolgd, en de komende weken en maanden zullen bepalend zijn.

Bij het uitblijven van maatregelen zullen de financieringskosten blijven stijgen voor landen met hoge schulden en grote tekorten, waardoor er mogelijk een vicieuze spiraal ontstaat.

Griekenland, Italië en Japan kampen met staatsschulden van meer dan 100% van het BBP, en hebben tekorten van meer dan 5% van het BBP. Frankrijk, Spanje, Ierland, Portugal, het VK en de VS hebben ook de overheidstekorten van meer dan 5%, maar hebben iets betere schuldniveaus, variërend tussen 50% en 100%. De recente toename in de spreads van credit default swaps van staatsleningen - met name van Griekenland - worden nauwgezet gevolgd, en de komende weken en maanden zullen bepalend zijn. Bij het uitblijven van maatregelen zullen de financieringskosten blijven stijgen voor landen met hoge schulden en grote tekorten, waardoor er mogelijk een vicieuze spiraal ontstaat.