De verrassing van de FED-meeting zat volgens ABN Amro in de uitspraak van FED-president Janet Yellen dat de rente - gegeven de omhoog bijgestelde ramingen - een half jaar na het volledig stoppen van het opkoopprogramma voor het eerst zou kunnen worden verhoogd.

In het huidige tempo zou dat dus een half jaar na oktober zijn; dus in de lente van 2015. Dat is iets eerder dan tot dusverre werd verwacht en het zou betekenen dat de rente ultimo 2015 ook wat hoger zou uitkomen.