Toch lijken de kansen op een kapitaalverhoging, die winstverwaterend zou werken, op korte of op middellange termijn eerder klein. De bank herhaalde echter dat haar risico's beperkt blijven.

De vraag blijft of BNP Paribas aan de beurzen in het eerste kwartaal heeft verlaagd om zich meer te focussen op retail bankieren en asset management. Bank Degroof blijft koper, maar verlaagt het koersdoel van 60 naar 45 euro.

Toch lijken de kansen op een kapitaalverhoging, die winstverwaterend zou werken, op korte of op middellange termijn eerder klein. De bank herhaalde echter dat haar risico's beperkt blijven. De vraag blijft of BNP Paribas aan de beurzen in het eerste kwartaal heeft verlaagd om zich meer te focussen op retail bankieren en asset management. Bank Degroof blijft koper, maar verlaagt het koersdoel van 60 naar 45 euro.