De onderliggende operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting van Ahold kwamen het afgelopen kwartaal 5% hoger uit dan onze raming.

Dat kwam door beter dan verwachte resultaten in Nederland en lagere overheadkosten.

De groei in de Verenigde Staten schoot tekort; we hebben onze ramingen voor de tweede jaarhelft neerwaarts bijgesteld voor deze regio. Voor de winst per aandeel zijn onze ramingen licht verhoogd.

De belofte van de grootgrutter om de markt nog dit jaar bij te praten over zijn kapitaalstructuur impliceert een opsteker voor aandeelhouders.

Hoewel fusies en overnames zich niet laten timen, kan Ahold de kapitaalstructuur naar onze mening alleen optimaliseren door meer kapitaal te laten vloeien naar aandeelhouders.

Het huidige aandeleninkoopprogramma loopt eind 2014 af; wij geven de voorkeur aan een meer synthetische aandeleninkoop of een tender.

Het bedrijf kan tot EUR 1 miljard extra uitkeren zonder dat de financiering of liquiditeitsratio in gevaar komen.

Het aandeel Ahold blijft aantrekkelijk gewaardeerd. ABN Amro hanteert het advies Kopen/Aanbevolen.

Vanwege iets hogere ramingen voor de periode 2013 - 2015 verhogen de analisten van de bank het koersdoel naar EUR 15. Het aandeel kan naar de mening van ABN Amro nog 15% opwaarts bewegen.

De onderliggende operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting van Ahold kwamen het afgelopen kwartaal 5% hoger uit dan onze raming. Dat kwam door beter dan verwachte resultaten in Nederland en lagere overheadkosten. De groei in de Verenigde Staten schoot tekort; we hebben onze ramingen voor de tweede jaarhelft neerwaarts bijgesteld voor deze regio. Voor de winst per aandeel zijn onze ramingen licht verhoogd. De belofte van de grootgrutter om de markt nog dit jaar bij te praten over zijn kapitaalstructuur impliceert een opsteker voor aandeelhouders. Hoewel fusies en overnames zich niet laten timen, kan Ahold de kapitaalstructuur naar onze mening alleen optimaliseren door meer kapitaal te laten vloeien naar aandeelhouders. Het huidige aandeleninkoopprogramma loopt eind 2014 af; wij geven de voorkeur aan een meer synthetische aandeleninkoop of een tender. Het bedrijf kan tot EUR 1 miljard extra uitkeren zonder dat de financiering of liquiditeitsratio in gevaar komen. Het aandeel Ahold blijft aantrekkelijk gewaardeerd. ABN Amro hanteert het advies Kopen/Aanbevolen. Vanwege iets hogere ramingen voor de periode 2013 - 2015 verhogen de analisten van de bank het koersdoel naar EUR 15. Het aandeel kan naar de mening van ABN Amro nog 15% opwaarts bewegen.