De visibiliteit op de durfkapitaalportefeuille blijft voorlopig beperkt en de perspectieven voor de baggersector ogen een stuk minder gunstig dan voorheen.

De visibiliteit op de durfkapitaalportefeuille blijft voorlopig beperkt en de perspectieven voor de baggersector ogen een stuk minder gunstig dan voorheen.