Het verkoopadvies is gebaseerd op twee aannames:
1. De vraag naar banden neemt verder af omdat voorraden bij afnemers nog altijd hoog zijn. Dit idee is afgeleid van de sombere macro-economische vooruitblik van Citicorp op dit jaar.
2. Het aanbod van butadiene, een grondstof voor banden, neemt sterk toe. Dat drukt de prijs van het eindproduct.

Met betrekking tot het eerste punt verwachten de economen van ABN AMRO dat de economische groei aantrekt in de Verenigde Staten en Azië.

De vraag naar auto's in China, de grootste automarkt ter wereld, stijgt naar verwachting weer en ook in de Verenigde Staten herstelt de markt zich. Alleen in Europa blijven de vooruitzichten slecht.

Voor wat betreft het tweede punt verwachten de analisten van de bank dat de aanvoer van butadiene zal afnemen omdat de Amerikaanse chemie schaliegas als energiebron en grondstof voor chemicaliën gebruikt.

De productie van oliebijproducten, nodig om butadiene te maken, is afgenomen en gas/ethanolraffinaderijen produceren te weinig van de grondstof. Hierdoor zijn butadieneprijzen gestegen en kon Lanxess de bandenprijzen verhogen.

Citicorp verwacht dat de productie van butadiene dit jaar wereldwijd met 6% stijgt, hoofdzakelijk in China, en dat de productie door capaciteitsuitbreiding jaarlijks met 3,5% toeneemt.

Het is buiten de Verenigde Staten echter te kostbaar om butadine-voorraden aan te houden omdat Amerikaanse chemiebedrijven goedkoop kunnen produceren dankzij goedkoop schaliegas. Momenteel wordt flink geïnvesteerd in de VS in chemische fabrieken.

Dat kan volgens ABN Amro betekenen dat extra voorraad butadiene in China wordt opgeslagen omdat goedkoop gas uit de Verenigde Staten kan worden geïmporteerd. Dat zet een rem op de productie van butadiene.

De analisten van de bank denken dat deze ontwikkelingen de onderliggende inkomsten van Lanxess positief beïnvloeden omdat de vraag naar banden, met name vervangende autobanden, blijft groeien. Er is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardige autobanden omdat die beter zijn voor het milieu.

Het aanbod van butadiene blijft naar verwachting krap omdat investeringen in de chemie-industrie zich richten op het gebruik van schaliegas.

China maakt ook een begin met schaliegas, waardoor steeds meer ethaan en minder naphtha wordt gebruikt voor raffinageproducten. De analisten van ABN Amro blijven bij de opinie kopen voor Lanxess, dat op 21 maart met bedrijfsresultaten naar buiten komt.

Het verkoopadvies is gebaseerd op twee aannames: 1. De vraag naar banden neemt verder af omdat voorraden bij afnemers nog altijd hoog zijn. Dit idee is afgeleid van de sombere macro-economische vooruitblik van Citicorp op dit jaar. 2. Het aanbod van butadiene, een grondstof voor banden, neemt sterk toe. Dat drukt de prijs van het eindproduct. Met betrekking tot het eerste punt verwachten de economen van ABN AMRO dat de economische groei aantrekt in de Verenigde Staten en Azië. De vraag naar auto's in China, de grootste automarkt ter wereld, stijgt naar verwachting weer en ook in de Verenigde Staten herstelt de markt zich. Alleen in Europa blijven de vooruitzichten slecht. Voor wat betreft het tweede punt verwachten de analisten van de bank dat de aanvoer van butadiene zal afnemen omdat de Amerikaanse chemie schaliegas als energiebron en grondstof voor chemicaliën gebruikt. De productie van oliebijproducten, nodig om butadiene te maken, is afgenomen en gas/ethanolraffinaderijen produceren te weinig van de grondstof. Hierdoor zijn butadieneprijzen gestegen en kon Lanxess de bandenprijzen verhogen. Citicorp verwacht dat de productie van butadiene dit jaar wereldwijd met 6% stijgt, hoofdzakelijk in China, en dat de productie door capaciteitsuitbreiding jaarlijks met 3,5% toeneemt. Het is buiten de Verenigde Staten echter te kostbaar om butadine-voorraden aan te houden omdat Amerikaanse chemiebedrijven goedkoop kunnen produceren dankzij goedkoop schaliegas. Momenteel wordt flink geïnvesteerd in de VS in chemische fabrieken. Dat kan volgens ABN Amro betekenen dat extra voorraad butadiene in China wordt opgeslagen omdat goedkoop gas uit de Verenigde Staten kan worden geïmporteerd. Dat zet een rem op de productie van butadiene. De analisten van de bank denken dat deze ontwikkelingen de onderliggende inkomsten van Lanxess positief beïnvloeden omdat de vraag naar banden, met name vervangende autobanden, blijft groeien. Er is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardige autobanden omdat die beter zijn voor het milieu.Het aanbod van butadiene blijft naar verwachting krap omdat investeringen in de chemie-industrie zich richten op het gebruik van schaliegas. China maakt ook een begin met schaliegas, waardoor steeds meer ethaan en minder naphtha wordt gebruikt voor raffinageproducten. De analisten van ABN Amro blijven bij de opinie kopen voor Lanxess, dat op 21 maart met bedrijfsresultaten naar buiten komt.