Solvay diende ook in het tweede kwartaal nog te rekenen met lastige handelsvoorwaarden.

Daarbij kwam dan nog de tijdelijke afbouw van de voorraden in de guarderivaten en de beslissing van enkele van onze klanten om investeringen uit te stellen.

Het bedrijf zelf gaf volgende toelichting:

Deze factoren wogen op een aantal bedrijfstakken van onze

"groeimotoren". In deze context ging de groep door met zijn efficiëntieprogramma's om zijn concurrentiepositie te verstevigen, met name in zijn activiteiten natriumcarbonaat en polyamiden. We maken goede vorderingen met onze geplande pvc-joint venture met Ineos, en in afwachting van toestemming van de concurrentie-autoriteiten, streven wij ernaar het akkoord tegen het einde van dit jaar te kunnen afronden. Deze maatregelen zullen aanzienlijk bijdragen tot de omvorming van onze portefeuille en een belangrijke stap zijn voor onze doelstellingen voor 2016.

Solvay diende ook in het tweede kwartaal nog te rekenen met lastige handelsvoorwaarden. Daarbij kwam dan nog de tijdelijke afbouw van de voorraden in de guarderivaten en de beslissing van enkele van onze klanten om investeringen uit te stellen. Het bedrijf zelf gaf volgende toelichting: Deze factoren wogen op een aantal bedrijfstakken van onze "groeimotoren". In deze context ging de groep door met zijn efficiëntieprogramma's om zijn concurrentiepositie te verstevigen, met name in zijn activiteiten natriumcarbonaat en polyamiden. We maken goede vorderingen met onze geplande pvc-joint venture met Ineos, en in afwachting van toestemming van de concurrentie-autoriteiten, streven wij ernaar het akkoord tegen het einde van dit jaar te kunnen afronden. Deze maatregelen zullen aanzienlijk bijdragen tot de omvorming van onze portefeuille en een belangrijke stap zijn voor onze doelstellingen voor 2016.