Rio Tinto zal niet alleen de bouw van een alumina raffinaderij vertragen, maar verlaagt bovendien ook de productie van bauxiet. De prijzen voor alumina staan al een tijdje onder druk.

Volgens Steve Hodgson is ondanks een verlaging van de productiecapaciteit van bauxiet met 21 miljoen op jaarbasis sinds het begin van de kredietcrisis nog geen sprake van een opleving in de aluminaprijs.

Rio Tinto zal niet alleen de bouw van een alumina raffinaderij vertragen, maar verlaagt bovendien ook de productie van bauxiet. De prijzen voor alumina staan al een tijdje onder druk. Volgens Steve Hodgson is ondanks een verlaging van de productiecapaciteit van bauxiet met 21 miljoen op jaarbasis sinds het begin van de kredietcrisis nog geen sprake van een opleving in de aluminaprijs.