Dat er vanmorgen iets hoger werd geopend, is gezien de recente koersval niet meer dan een doekje voor het bloeden. Hoe moeten we de situatie bij deze bank inschatten? Rudy De Groodt van BNP Paribas publiceerde deze week een nieuw rapport over de gang van zaken bij KBC.

Een eerste vaststelling is volgens De Groodt dat de inspanningen na de gedane herstructureringen nu op de eerste plaats gericht worden op het terugbetalen van de ontvangen staatssteun en op het voldoen aan de voorwaarden die volgens de voorwaarden verbonden aan Basel III aan de banken worden opgelegd.

Bijkomende inspanningen gevraagd

2011 was onmiskenbaar een crisisjaar voor de bank, maar het management is niet bij de banken blijven zitten. Inmiddels is de reorganisatie voor 85% achter de rug en wordt naast bovenvermelde objectieven op de eerste plaats gemikt op het herstel van de winstgevenheid. De belangrijkste uitdaging is volgens De Groodt zonder enige twijfel het voldoen aan de voorwaarden die volgens Basel III aan de banken worden opgelegd.

De geschatte kernkapitaalratio van 8% tegen 2013 is te laag en vraagt bijkomende kapitaalinspanningen (verkopen, derisking of een verkoop van activa als laatste alternatief). Die kapitaalinspanningen zouden 1 tot 2 miljard euro kunnen bedragen. Ondanks de lage waardering vindt De Groodt het risicoprofiel (blootstelling aan CDO's, Iers kredietboek, Hongarije, Spaans overheidspapier) nog steeds relatief hoog.

Dat er vanmorgen iets hoger werd geopend, is gezien de recente koersval niet meer dan een doekje voor het bloeden. Hoe moeten we de situatie bij deze bank inschatten? Rudy De Groodt van BNP Paribas publiceerde deze week een nieuw rapport over de gang van zaken bij KBC. Een eerste vaststelling is volgens De Groodt dat de inspanningen na de gedane herstructureringen nu op de eerste plaats gericht worden op het terugbetalen van de ontvangen staatssteun en op het voldoen aan de voorwaarden die volgens de voorwaarden verbonden aan Basel III aan de banken worden opgelegd. Bijkomende inspanningen gevraagd 2011 was onmiskenbaar een crisisjaar voor de bank, maar het management is niet bij de banken blijven zitten. Inmiddels is de reorganisatie voor 85% achter de rug en wordt naast bovenvermelde objectieven op de eerste plaats gemikt op het herstel van de winstgevenheid. De belangrijkste uitdaging is volgens De Groodt zonder enige twijfel het voldoen aan de voorwaarden die volgens Basel III aan de banken worden opgelegd. De geschatte kernkapitaalratio van 8% tegen 2013 is te laag en vraagt bijkomende kapitaalinspanningen (verkopen, derisking of een verkoop van activa als laatste alternatief). Die kapitaalinspanningen zouden 1 tot 2 miljard euro kunnen bedragen. Ondanks de lage waardering vindt De Groodt het risicoprofiel (blootstelling aan CDO's, Iers kredietboek, Hongarije, Spaans overheidspapier) nog steeds relatief hoog.