Volgens de nieuwe overeenkomst, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders, zou het niet door de accountants gecontroleerde netto eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van Fortis per ultimo september 2008 uitkomen op EUR 7,0 miljard.

Dit houdt een verhoging in van EUR 510 miljoen in vergelijking met de eerdere overeenkomst zoals die is beschreven in het addendum bij de circulaire voor aandeelhouders van 31 januari 2009. Hierin komt een meerwinst tot uitdrukking op de verkoop van 15% extra van Fortis Insurance Belgium.

De niet door de accountants gecontroleerde netto kaspositie ultimo september 2008 zou daarmee, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nieuwe overeenkomst door de aandeelhouders, toenemen tot EUR 3,4 miljard.

De netto kaspositie wordt positief beïnvloed door de aanvullende betaling van EUR 825 miljoen voor 15% van Fortis Insurance Belgium en door de lagere investering in de SPV (EUR 240 miljoen).

In deze schatting wordt geen rekening gehouden met eventuele toekomstige betalingen uit hoofde van het RPN-mechanisme in verband met de CASHES, noch met de potentiële waarde van de opties van de aandelen BNP Paribas.

Op basis van bovenstaande berekening kan worden verondersteld dat er een gerede kans bestaat dat de koers van Fortis morgen hoger gaat openen.

Volgens de nieuwe overeenkomst, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders, zou het niet door de accountants gecontroleerde netto eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van Fortis per ultimo september 2008 uitkomen op EUR 7,0 miljard. Dit houdt een verhoging in van EUR 510 miljoen in vergelijking met de eerdere overeenkomst zoals die is beschreven in het addendum bij de circulaire voor aandeelhouders van 31 januari 2009. Hierin komt een meerwinst tot uitdrukking op de verkoop van 15% extra van Fortis Insurance Belgium.De niet door de accountants gecontroleerde netto kaspositie ultimo september 2008 zou daarmee, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nieuwe overeenkomst door de aandeelhouders, toenemen tot EUR 3,4 miljard. De netto kaspositie wordt positief beïnvloed door de aanvullende betaling van EUR 825 miljoen voor 15% van Fortis Insurance Belgium en door de lagere investering in de SPV (EUR 240 miljoen). In deze schatting wordt geen rekening gehouden met eventuele toekomstige betalingen uit hoofde van het RPN-mechanisme in verband met de CASHES, noch met de potentiële waarde van de opties van de aandelen BNP Paribas. Op basis van bovenstaande berekening kan worden verondersteld dat er een gerede kans bestaat dat de koers van Fortis morgen hoger gaat openen.