Bij de koersbepaling van aandelen wordt volgens professor Stefan Duchateau rekening gehouden met één belangrijke factor, met name de risicopremie, waarmee de schommelingen van de toekomstige verwachte bedrijfsresultaten worden verdisconteerd.

Het langjarige historische gemiddelde van de verwachte risicopremie bedraagt volgens professor Stefan Duchateau ruwweg zo'n drie procent.

Op de "hoogtepunten" van de financiële crisis ( die tegelijk de dieptepunten vormden op de aandelenmarkten) had deze risicopremie een torenhoog niveau bereikt dat ongezien was sedert het begin van de jaren vijftig.

De huidige waarnemingen bevinden zich daar al een flink eindje onder maar kennen toch nog een niveau dat zich duidelijk boven het historische gemiddelde bevindt.

Dit duidt op een verder stijgingspotentieel van de aandelenmarkten, ondanks de opgelopen koers/winstverhoudingen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Bij de koersbepaling van aandelen wordt volgens professor Stefan Duchateau rekening gehouden met één belangrijke factor, met name de risicopremie, waarmee de schommelingen van de toekomstige verwachte bedrijfsresultaten worden verdisconteerd. Het langjarige historische gemiddelde van de verwachte risicopremie bedraagt volgens professor Stefan Duchateau ruwweg zo'n drie procent. Op de "hoogtepunten" van de financiële crisis ( die tegelijk de dieptepunten vormden op de aandelenmarkten) had deze risicopremie een torenhoog niveau bereikt dat ongezien was sedert het begin van de jaren vijftig. De huidige waarnemingen bevinden zich daar al een flink eindje onder maar kennen toch nog een niveau dat zich duidelijk boven het historische gemiddelde bevindt. Dit duidt op een verder stijgingspotentieel van de aandelenmarkten, ondanks de opgelopen koers/winstverhoudingen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.