Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde in ons land volgens Belfius Bank verder op met 0,5% in de diensten, 0,6% in de industrie en 0,7% in de bouwnijverheid. Net als in het voorgaande kwartaal werd de economische

groei grotendeels ondersteund door de binnenlandse vraag (exclusief voorraden) en in het bijzonder door de consumptieve bestedingen van de gezinnen.

Deze laatste zijn met 0,6% gestegen. De bedrijfsinvesteringen droegen, met een toename van 0,9%, eveneens aanzienlijk bij tot de groei. De investeringen van de gezinnen in woningen stegen matiger (0,3%), terwijl de overheidsinvesteringen met 1,2% toenamen. De overheidsconsumptie bleef stabiel.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde in ons land volgens Belfius Bank verder op met 0,5% in de diensten, 0,6% in de industrie en 0,7% in de bouwnijverheid. Net als in het voorgaande kwartaal werd de economische groei grotendeels ondersteund door de binnenlandse vraag (exclusief voorraden) en in het bijzonder door de consumptieve bestedingen van de gezinnen. Deze laatste zijn met 0,6% gestegen. De bedrijfsinvesteringen droegen, met een toename van 0,9%, eveneens aanzienlijk bij tot de groei. De investeringen van de gezinnen in woningen stegen matiger (0,3%), terwijl de overheidsinvesteringen met 1,2% toenamen. De overheidsconsumptie bleef stabiel.