De onderneming stelde laatst tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders een dividend voor in aandelen of cash. De keuzeperiode voor aandeelhouders loopt van 30 april tot 18 mei.

De uitgiftekoers van de aandelen ligt op 90% van de gemiddelde aandelenkoers in de twintig handelsdagen voor de aandeelhoudersvergadering.

Gezien het huidige beursniveau denkt ABN Amro dat de meeste aandeelhouders zullen kiezen voor een cashbetaling. Daarnaast, en wellicht belangrijker, lijkt de aandelenoptie niet attractief.

Danone zal door deze optie niet succesvol zijn in het uitzetten van nieuwe aandelen. Na de dividendoptie, dus na 19 mei, kan het management een beslissing nemen om zelf nieuwe aandelen uit te geven.

Een aandelenuitgifte zou wat ABN Amro betreft helpen om het risicoprofiel van de onderneming te drukken. Wel zal het aandeel tijdelijk onder druk komen te staan. De bank handhaven het advies op Houden.

De onderneming stelde laatst tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders een dividend voor in aandelen of cash. De keuzeperiode voor aandeelhouders loopt van 30 april tot 18 mei.De uitgiftekoers van de aandelen ligt op 90% van de gemiddelde aandelenkoers in de twintig handelsdagen voor de aandeelhoudersvergadering.Gezien het huidige beursniveau denkt ABN Amro dat de meeste aandeelhouders zullen kiezen voor een cashbetaling. Daarnaast, en wellicht belangrijker, lijkt de aandelenoptie niet attractief. Danone zal door deze optie niet succesvol zijn in het uitzetten van nieuwe aandelen. Na de dividendoptie, dus na 19 mei, kan het management een beslissing nemen om zelf nieuwe aandelen uit te geven. Een aandelenuitgifte zou wat ABN Amro betreft helpen om het risicoprofiel van de onderneming te drukken. Wel zal het aandeel tijdelijk onder druk komen te staan. De bank handhaven het advies op Houden.