De netto courante winst per aandeel bedroeg 7,45 euro, wat iets beter is dan de verwachte 7,33 euro, terwijl bij een constante portefeuille het niveau van de huurinkomsten over de laatste 12 maanden met 2,1% is gestegen. Anderzijds lag de expertisewaarde portefeuille 0,3% lager.

De netto-actiefwaarde per aandeel bedraagt 96,15 euro, wat dus meer is dan de huidige beurskoers. Interessant om te weten is dat de bezettingsgraad stabiel bleef op 95,34%. Cofinimmo bevestigde de uitkering van een bruto dividend van 6,50 euro.

Concluderend menen we te mogen stellen dat - rekening gehouden met de moeilijke economische omstandigheden - Cofinimmo qua resultaten goed wist stand te houden. Dit jaar zal het management de diversificatie van de portefeuille verder zetten. Het aandeel kantoren in de portefeuille werd in relatief snel tempo teruggebracht van ruim 55% naar nog iets meer dan 48%. Vooral de verzorgingssector, een gegarandeerde stabiele bron van inkomsten, krijgt meer aandacht.

Cofinimmo is geen aandeel waar we wilde capriolen van verwachten. De koers lijkt al een tijdje uit te bodemen, met een licht stijgende trend. We verwachten dat dit rustig parcours zal verder gezet worden. Hou de aandelen bij en koop eventueel bij wanneer de koers een paar rustigere dagen achter de rug heeft.

Wat zeggen de analisten?

Jean-Marie Caucheteux van Bank Degroof merkte op dat de resultaten van Cofinimmo misschien iets boven de consensus lagen, maar dat ze wel onder zijn eigen verwachtingen bleven. Hij verwees in dat verband naar de Brusselse kantorenmarkt. Van Caucheteux krijgt het aandeel slechts een neutraal advies.

De netto courante winst per aandeel bedroeg 7,45 euro, wat iets beter is dan de verwachte 7,33 euro, terwijl bij een constante portefeuille het niveau van de huurinkomsten over de laatste 12 maanden met 2,1% is gestegen. Anderzijds lag de expertisewaarde portefeuille 0,3% lager. De netto-actiefwaarde per aandeel bedraagt 96,15 euro, wat dus meer is dan de huidige beurskoers. Interessant om te weten is dat de bezettingsgraad stabiel bleef op 95,34%. Cofinimmo bevestigde de uitkering van een bruto dividend van 6,50 euro. Concluderend menen we te mogen stellen dat - rekening gehouden met de moeilijke economische omstandigheden - Cofinimmo qua resultaten goed wist stand te houden. Dit jaar zal het management de diversificatie van de portefeuille verder zetten. Het aandeel kantoren in de portefeuille werd in relatief snel tempo teruggebracht van ruim 55% naar nog iets meer dan 48%. Vooral de verzorgingssector, een gegarandeerde stabiele bron van inkomsten, krijgt meer aandacht.Cofinimmo is geen aandeel waar we wilde capriolen van verwachten. De koers lijkt al een tijdje uit te bodemen, met een licht stijgende trend. We verwachten dat dit rustig parcours zal verder gezet worden. Hou de aandelen bij en koop eventueel bij wanneer de koers een paar rustigere dagen achter de rug heeft. Wat zeggen de analisten?Jean-Marie Caucheteux van Bank Degroof merkte op dat de resultaten van Cofinimmo misschien iets boven de consensus lagen, maar dat ze wel onder zijn eigen verwachtingen bleven. Hij verwees in dat verband naar de Brusselse kantorenmarkt. Van Caucheteux krijgt het aandeel slechts een neutraal advies.