De spanning in de eurozone is opnieuw fors opgelopen, waarbij Moody's er vanmorgen mee dreigde om de kredietrating voor Spanje met één streepje te verlagen. Anderzijds bereikte de spread tussen Belgische en Duitse staatsobligaties een nieuw recordniveau.

De Brusselse beurs ging eveneens lager, de BEL 20 moest per saldo ruim 1% prijsgeven. Bekaert betaalde de tegenvallende cijfers cash met een koersverlies van bijna 12%.

De spanning in de eurozone is opnieuw fors opgelopen, waarbij Moody's er vanmorgen mee dreigde om de kredietrating voor Spanje met één streepje te verlagen. Anderzijds bereikte de spread tussen Belgische en Duitse staatsobligaties een nieuw recordniveau. De Brusselse beurs ging eveneens lager, de BEL 20 moest per saldo ruim 1% prijsgeven. Bekaert betaalde de tegenvallende cijfers cash met een koersverlies van bijna 12%.