Eigen vermogen

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2010: 973,4 miljoen EUR (of 41,99 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend uitbetaald op 8 juli 2010 (55,6 miljoen EUR of 2,40 EUR per aandeel), versus 1.013,4 miljoen EUR (of 43,73 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2010

Balans (per 30/06/2010)

• Balanstotaal: 1.070,5 miljoen EUR

• Financiële activa: 741,8 miljoen EUR

• Nettokaspositie voor dividenduitkering: 289,8 miljoen EUR (250,0 miljoen EUR op vandaag)

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere had volgende commentaar over de activiteiten tijdens het afgelopen kwartaal: "De voorbije maanden zagen we de bevestiging van een geleidelijk economisch herstel. Dat gebeurde evenwel tegen de achtergrond van blijvend volatiele markten en een fragiel consumentenvertrouwen, elementen die ook een belangrijke impact hebben op de toekomstige waardeontwikkeling van de portefeuille. Tevens plukten we de vruchten van een blijvend sterke industriële interesse voor beloftevolle nichespelers, wat resulteerde in een aantal desinvesteringen met een positieve impact op het resultaat."

Eigen vermogen • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2010: 973,4 miljoen EUR (of 41,99 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend uitbetaald op 8 juli 2010 (55,6 miljoen EUR of 2,40 EUR per aandeel), versus 1.013,4 miljoen EUR (of 43,73 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2010 Balans (per 30/06/2010) • Balanstotaal: 1.070,5 miljoen EUR • Financiële activa: 741,8 miljoen EUR • Nettokaspositie voor dividenduitkering: 289,8 miljoen EUR (250,0 miljoen EUR op vandaag) Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere had volgende commentaar over de activiteiten tijdens het afgelopen kwartaal: "De voorbije maanden zagen we de bevestiging van een geleidelijk economisch herstel. Dat gebeurde evenwel tegen de achtergrond van blijvend volatiele markten en een fragiel consumentenvertrouwen, elementen die ook een belangrijke impact hebben op de toekomstige waardeontwikkeling van de portefeuille. Tevens plukten we de vruchten van een blijvend sterke industriële interesse voor beloftevolle nichespelers, wat resulteerde in een aantal desinvesteringen met een positieve impact op het resultaat."