Hoe verklaart u de waardering van Uber?

KOEN DE LEUS. "Digitale bedrijven zoals Uber, Lyft, Facebook en Google spelen in een the-winner-takes-it-all-markt. De waardering van Uber is maar correct als het zijn plan om marktleider te worden, kan waarmaken. Maar Uber en Lyft spelen in dezelfde markt en willen allebei marktleider worden. Ze worden allebei als winnaar gewaardeerd, maar uiteindelijk zal slechts één de bovenhand halen."
...

KOEN DE LEUS. "Digitale bedrijven zoals Uber, Lyft, Facebook en Google spelen in een the-winner-takes-it-all-markt. De waardering van Uber is maar correct als het zijn plan om marktleider te worden, kan waarmaken. Maar Uber en Lyft spelen in dezelfde markt en willen allebei marktleider worden. Ze worden allebei als winnaar gewaardeerd, maar uiteindelijk zal slechts één de bovenhand halen."DE LEUS. "Typisch voor die digitale markten is het belang van data en het netwerkeffect. Hoe meer gebruikers hetzelfde platform gebruiken, hoe aantrekkelijker dat platform wordt voor nieuwe gebruikers. Het gevolg is dat de marktleiders zo 60 à 80 procent van de markt inpalmen. In traditionele, niet-digitale sectoren speelt dat netwerkeffect niet of veel minder, waardoor er meer concurrentie is."DE LEUS. "Ik begin daar sterk aan te twijfelen. Het schept monopolies en het wordt steeds moeilijker die grote spelers nog te bedreigen. Zij kunnen dankzij hun datamacht sneller concurrenten detecteren. Vervolgens nemen ze die over of concurreren die uit de markt. Bovendien beperken ze zich niet tot een enkele sector, ze werken over verschillende sectoren heen, waar ze eveneens de concurrentie verstikken. Kijk naar Google en Amazon. Dat is geen goede ontwikkeling voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling en dus de productiviteit."DE LEUS. "Die digitale bedrijven tonen het toenemende belang van immateriële activa zoals software, merken en de opleiding van werknemers. Ook in traditionele bedrijven neemt het belang daarvan toe. Het is kenmerkend voor de nieuwe digitale economie. Maar dat maakt de waardering van digitale bedrijven er niet makkelijker op."DE LEUS. "Zeker, want veel relevante informatie vind je niet meer terug in de jaarrekening. Sommige bedrijven zijn structureel verlieslatend, maar noteren tegen een heel hoge waardering. Dat kan terecht zijn, maar het is vaak moeilijk in te schatten wat hun businessmodel juist is en waar de potentiële winstgevendheid in gelegen is. Investeringen in een platform, een merk of een technologie gaan onmiddellijk in de winst- en verliesrekening en komen niet op de balans. De waarde daarvan inschatten is voer voor specialisten. Nieuwe boekhoudregels zijn noodzakelijk om de waarde van die ontastbare zaken beter te weerspiegelen."DE LEUS. "De plotse toename van beursgangen wijst erop dat we richting de piek van de cyclus gaan. Beleggers die van die laatste rush willen profiteren, moeten nu in de markt zitten. Maar ze moeten ook waakzaam zijn om tijdig er uit te gaan. Want als het slimme geld - de durfkapitalisten - gaat cashen, moet je twee keer nadenken."