De kloof tussen de echte en de fantasiewereld wordt bovendien steeds groter. De FED onderneemt weliswaar pogingen om die kloof te verkleinen door het terugschroeven van het programma voor de inkoop van eigen aandelen, maar waarschijnlijk komen die inspanningen veel te laat.

Zelfs een grote bank als Scotiabank is zich nu bewust van het onderscheid tussen de modelwereld die de FED ons poogt voor te houden en de praktijk van de echte wereld. Wanneer theorie en praktijk van elkaar gescheiden worden, zal uiteindelijk niets nog echt werken.

De kloof tussen de echte en de fantasiewereld wordt bovendien steeds groter. De FED onderneemt weliswaar pogingen om die kloof te verkleinen door het terugschroeven van het programma voor de inkoop van eigen aandelen, maar waarschijnlijk komen die inspanningen veel te laat. Zelfs een grote bank als Scotiabank is zich nu bewust van het onderscheid tussen de modelwereld die de FED ons poogt voor te houden en de praktijk van de echte wereld. Wanneer theorie en praktijk van elkaar gescheiden worden, zal uiteindelijk niets nog echt werken.