Maarten Geerdink, voorzitter van het Asset Allocation Comité van Petercam, legt uit: "Tegen de achtergrond van ons macro-economische scenario vinden we het opportuun om stelselmatig meer de nadruk te leggen op activa die het meeste profiteren van groei. We hebben een positieve visie op aandelen wereldwijd. We zijn wel op onze hoede voor een rentestijging en zijn daarom voorzichtiger voor de obligatiemarkten na een fantastische prestatie in 2012. Hoogrentende obligaties blijven selectief aantrekkelijk. Grondstoffen blijven over het algemeen stabiel. Het klimaat voor goud is moeilijker, maar het blijft wel de ultieme verzekering tegen de monetaire avonturen van centrale bankiers. Ten slotte verwachten we dat de dollar zal verstevigen."

Maarten Geerdink, voorzitter van het Asset Allocation Comité van Petercam, legt uit: "Tegen de achtergrond van ons macro-economische scenario vinden we het opportuun om stelselmatig meer de nadruk te leggen op activa die het meeste profiteren van groei. We hebben een positieve visie op aandelen wereldwijd. We zijn wel op onze hoede voor een rentestijging en zijn daarom voorzichtiger voor de obligatiemarkten na een fantastische prestatie in 2012. Hoogrentende obligaties blijven selectief aantrekkelijk. Grondstoffen blijven over het algemeen stabiel. Het klimaat voor goud is moeilijker, maar het blijft wel de ultieme verzekering tegen de monetaire avonturen van centrale bankiers. Ten slotte verwachten we dat de dollar zal verstevigen."