De provisie had betrekking op een bedrag van €550 mln, maar in de toelichting op de cijfers zei het bedrijf dat het uiteindelijke bedrag van de schadevergoeding 'aanzienlijk' kan afwijken van het vermelde bedrag.

Het verlies over het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg €958 mln, tegenover €1,4 mrd tijdens dezelfde periode 12 maanden voordien. Het kleiner verlies was hoofdzakelijk te wijten aan een verschuiving wat betreft eenmalige factoren.

De provisie had betrekking op een bedrag van €550 mln, maar in de toelichting op de cijfers zei het bedrijf dat het uiteindelijke bedrag van de schadevergoeding 'aanzienlijk' kan afwijken van het vermelde bedrag. Het verlies over het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg €958 mln, tegenover €1,4 mrd tijdens dezelfde periode 12 maanden voordien. Het kleiner verlies was hoofdzakelijk te wijten aan een verschuiving wat betreft eenmalige factoren.