• Haalde €31,5 miljoen op via een private plaatsing in nieuwe aandelen

• Inkomsten bedroegen €12,9 miljoen (2012: €16,6)

• Netto verlies voor de periode van €10,5 miljoen (2012: €13,6 miljoen)

• Positieve netto cash-instroom van €9,2 miljoen resulteerde op 30 juni 2013 in een sterke financiële positie met €72 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn

• Haalde €31,5 miljoen op via een private plaatsing in nieuwe aandelen • Inkomsten bedroegen €12,9 miljoen (2012: €16,6) • Netto verlies voor de periode van €10,5 miljoen (2012: €13,6 miljoen) • Positieve netto cash-instroom van €9,2 miljoen resulteerde op 30 juni 2013 in een sterke financiële positie met €72 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn