• Haalde €31,5 miljoen op via een private plaatsing van nieuwe aandelen

• Inkomsten bedroegen €16,7 miljoen (2012: €22,2 miljoen)

• Netto verlies voor de periode van €18,9 miljoen (2012: €22,3 miljoen)

• Positieve netto cash-instroom van €0,2 miljoen resulteerde in een sterke financiële positie met €63,0 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn

• De vooruitbetalingen als onderdeel van de samenwerkingen met AbbVie en Merck Serono, aangekondigd eind september, werden geboekt in het vierde kwartaal en zullen aldus bijdragen aan de kasinstroom voor het volledige jaar

• Haalde €31,5 miljoen op via een private plaatsing van nieuwe aandelen • Inkomsten bedroegen €16,7 miljoen (2012: €22,2 miljoen) • Netto verlies voor de periode van €18,9 miljoen (2012: €22,3 miljoen) • Positieve netto cash-instroom van €0,2 miljoen resulteerde in een sterke financiële positie met €63,0 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn • De vooruitbetalingen als onderdeel van de samenwerkingen met AbbVie en Merck Serono, aangekondigd eind september, werden geboekt in het vierde kwartaal en zullen aldus bijdragen aan de kasinstroom voor het volledige jaar