Over het boekjaar 2008-2009, afgesloten op 31 maart, was er een operationeel verlies van 250 miljard JPY, waar het bedrijf zelf eerder een negatief resultaat van 280 miljard JPY had vooropgesteld.

Het kleiner dan verwacht verlies was onder andere het gevolg van productieverlagingen waardoor het overaanbod op de markt afnam. Sinds 29 januari zijn de prijzen voor flash memory chips overigens met 75% gestegen, vooral dankzij productieverlagingen.

Over het boekjaar 2008-2009, afgesloten op 31 maart, was er een operationeel verlies van 250 miljard JPY, waar het bedrijf zelf eerder een negatief resultaat van 280 miljard JPY had vooropgesteld. Het kleiner dan verwacht verlies was onder andere het gevolg van productieverlagingen waardoor het overaanbod op de markt afnam. Sinds 29 januari zijn de prijzen voor flash memory chips overigens met 75% gestegen, vooral dankzij productieverlagingen.