De verwachtingen zijn volgens PIMCO op een interessante manier veranderd - van een klokvormige curve naar een vlakkere lijn. Bij deze verwachtingen kan korte-termijn nieuws buitenproportioneel veel invloed hebben op de waardeontwikkeling in de markt.

Wanneer een scenario van deflatie niet ondenkbaar is, kunnen volgens de economen van PIMCO kleine wijzigingen in verwachtingen grote gevolgen hebben voor de markten.

De verwachtingen zijn volgens PIMCO op een interessante manier veranderd - van een klokvormige curve naar een vlakkere lijn. Bij deze verwachtingen kan korte-termijn nieuws buitenproportioneel veel invloed hebben op de waardeontwikkeling in de markt. Wanneer een scenario van deflatie niet ondenkbaar is, kunnen volgens de economen van PIMCO kleine wijzigingen in verwachtingen grote gevolgen hebben voor de markten.