Daar staat wel tegenover dat de economische krimp voor heel 2012 iets groter is uitgekomen dan verwacht (-0,3% in plaats van -0,2%).

Na de keldering in maart ging ook het vertrouwen van zowel de bedrijven (NBB-indicator) als de gezinnen (consumentenenquête) in april en mei opnieuw hoger.

Beide blijven qua niveau niettemin ver beneden hun langetermijngemiddelde. Zij waren de voorbije maanden trouwens behoorlijk volatiel, wat op zich een indicatie is van de grote onzekerheid waarmee de conjunctuur omgeven blijft. Op vlak van de gezinsconsumptie vallen de betere verkoopscijfers van personenwagens op.

De voorbije maanden werd de jaarwijziging van de inschrijvingen van nieuwe wagens opnieuw positief, na anderhalf jaar van daling.

Bij de bedrijven klom de benuttingsgraad van de productiecapaciteit in het eerste kwartaal wat hoger. Die blijft wel onder het langetermijngemiddelde en zet de bedrijven dus nog niet meteen aan tot uitbreidingsinvesteringen.

Daar staat wel tegenover dat de economische krimp voor heel 2012 iets groter is uitgekomen dan verwacht (-0,3% in plaats van -0,2%). Na de keldering in maart ging ook het vertrouwen van zowel de bedrijven (NBB-indicator) als de gezinnen (consumentenenquête) in april en mei opnieuw hoger. Beide blijven qua niveau niettemin ver beneden hun langetermijngemiddelde. Zij waren de voorbije maanden trouwens behoorlijk volatiel, wat op zich een indicatie is van de grote onzekerheid waarmee de conjunctuur omgeven blijft. Op vlak van de gezinsconsumptie vallen de betere verkoopscijfers van personenwagens op. De voorbije maanden werd de jaarwijziging van de inschrijvingen van nieuwe wagens opnieuw positief, na anderhalf jaar van daling. Bij de bedrijven klom de benuttingsgraad van de productiecapaciteit in het eerste kwartaal wat hoger. Die blijft wel onder het langetermijngemiddelde en zet de bedrijven dus nog niet meteen aan tot uitbreidingsinvesteringen.