De heisa over de 75% belasting op de hogere inkomens in Frankrijk is nauwelijks geluwd, of er dreigt een nieuwe storm op te steken. De kleine Franse ondernemers komen in opstand tegen de regering, dit vanwege de invoering van een belasting op meerwaarden.

The Pigeons, zoals ze zich noemen, protesteren tegen het feit dat meerwaarden nu even hoog belast zullen worden als inkomsten. Daardoor kan de marginale fiscaliteit op deze meerwaarden stijgen van 32 naar 60%.

Het verkopen van het belang in een bedrijf zal dus zwaar worden belast, waardoor op termijn de investeringen dreigen stil te vallen.

Cofinimmo neemt orthopedisch ziekenhuis in Nederland over

Cofinimmo verwerft een privaat ziekenhuis van de Nederlandse groep Bergman Clinics in het Nederlandse Naarden, op 25km ten zuidoosten van Amsterdam, voor een bedrag van € 11,5 miljoen.

De verkoper huurt het gebouw in het kader van een erfpachtovereenkomst van 15 jaar met een verlengingsoptie van 10 jaar waarvoor de erfpachter op het 10de jaar (2022) een beslissing moet nemen.

Het erfpachtrecht voorziet dat de onderhoudskosten en de taksen ten laste van deze laatste vallen (huurovereenkomst van het type "triple net"). Het initiële huurrendement bedraagt 7,20% in "dubbel netto" equivalent1.

De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op de indexcijfer der consumptieprijzen van de gezinnen.

Dit oude kantoorgebouw werd in 2010 volledig gerenoveerd en omgebouwd tot een modern ziekenhuis. Het heeft een oppervlakte van 5 821m² en 200 parkeerplaatsen.

De vestiging is gespecialiseerd in orthopedie. Het gebouw heeft vier operatieblokken, lokalen voor medische diagnostiek, 10 consultatieruimtes, een ontwaakruimte voor 12 bedden en 40 private ziekenhuiskamers.

De heisa over de 75% belasting op de hogere inkomens in Frankrijk is nauwelijks geluwd, of er dreigt een nieuwe storm op te steken. De kleine Franse ondernemers komen in opstand tegen de regering, dit vanwege de invoering van een belasting op meerwaarden. The Pigeons, zoals ze zich noemen, protesteren tegen het feit dat meerwaarden nu even hoog belast zullen worden als inkomsten. Daardoor kan de marginale fiscaliteit op deze meerwaarden stijgen van 32 naar 60%. Het verkopen van het belang in een bedrijf zal dus zwaar worden belast, waardoor op termijn de investeringen dreigen stil te vallen. Cofinimmo neemt orthopedisch ziekenhuis in Nederland overCofinimmo verwerft een privaat ziekenhuis van de Nederlandse groep Bergman Clinics in het Nederlandse Naarden, op 25km ten zuidoosten van Amsterdam, voor een bedrag van € 11,5 miljoen. De verkoper huurt het gebouw in het kader van een erfpachtovereenkomst van 15 jaar met een verlengingsoptie van 10 jaar waarvoor de erfpachter op het 10de jaar (2022) een beslissing moet nemen. Het erfpachtrecht voorziet dat de onderhoudskosten en de taksen ten laste van deze laatste vallen (huurovereenkomst van het type "triple net"). Het initiële huurrendement bedraagt 7,20% in "dubbel netto" equivalent1. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op de indexcijfer der consumptieprijzen van de gezinnen. Dit oude kantoorgebouw werd in 2010 volledig gerenoveerd en omgebouwd tot een modern ziekenhuis. Het heeft een oppervlakte van 5 821m² en 200 parkeerplaatsen. De vestiging is gespecialiseerd in orthopedie. Het gebouw heeft vier operatieblokken, lokalen voor medische diagnostiek, 10 consultatieruimtes, een ontwaakruimte voor 12 bedden en 40 private ziekenhuiskamers.