Alleen in de jaren 2007-08 en in 2011 deden zogeheten large caps het beter dan kleine. Dit blijkt uit de studie Is small beautiful? van Allianz Global Investors (AllianzGI).

Twee factoren zijn belangrijk in de prestaties van small caps, zegt Stefan Scheurer, Senior Capital Markets Analyst van AllianzGI en schrijver van de studie: "Enerzijds zijn veel small caps nog steeds in een groeifase resulterend in een grotere toename van winsten en stijging van aandelenkoersen. Beleggers worden daarmee beloond voor het grotere risico dat inherent is aan small caps. Anderzijds doen small caps het slechter dan large caps in tijdens van crisis als beleggers risicomijdend opereren en dus uit small caps wegvluchten. Eén reden daarvoor is de mindere liquiditeit van small caps door hun lagere marktkapitalisatie. Dat is wat we zowel zagen toen Lehman ineenstortte alsook tijdens de eurocrisis."

Alleen in de jaren 2007-08 en in 2011 deden zogeheten large caps het beter dan kleine. Dit blijkt uit de studie Is small beautiful? van Allianz Global Investors (AllianzGI). Twee factoren zijn belangrijk in de prestaties van small caps, zegt Stefan Scheurer, Senior Capital Markets Analyst van AllianzGI en schrijver van de studie: "Enerzijds zijn veel small caps nog steeds in een groeifase resulterend in een grotere toename van winsten en stijging van aandelenkoersen. Beleggers worden daarmee beloond voor het grotere risico dat inherent is aan small caps. Anderzijds doen small caps het slechter dan large caps in tijdens van crisis als beleggers risicomijdend opereren en dus uit small caps wegvluchten. Eén reden daarvoor is de mindere liquiditeit van small caps door hun lagere marktkapitalisatie. Dat is wat we zowel zagen toen Lehman ineenstortte alsook tijdens de eurocrisis."